NORLA

16.-19. januar

NORLA møter nordiske kollegaer i Reykjavik, Island

Norden

Flere av NORLAs ansatte er på reise 16.-19. januar i forbindelse med et seminar med våre nordiske kollegaer.
Ansatte ved de nordiske litteraturkontorene møtes en gang i året, og denne gangen holdes seminaret i Reykjavik.

Vi gleder oss til å møte våre nordiske kollegaer for å utveksle erfaringer og planer!

Her kan du lese mer om den nordiske oversettelsesstøtten som de nordiske litteraturkontorene forvalter på vegne av Nordisk Ministerråd.