Frankfurt 2019

Frankfurt-teamet

Oktoberhilsen
Fra v: Litteraturkoordinator Andrine Pollen, kulturkoordinator Marit Ingvill Sande, NORLAs direktør Margit Walsø, prosjektleder Halldór Gudmundsson, PR-ansvarlig Sunniva Adam. Prosjektassistent Ellen Trautmann Olerud var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Eivind Røhne.

NORLA står for gjennomføringen av gjestelandsprosjektet, og har opprettet et eget prosjektteam.

Prosjektleder for Frankfurt 2019 er Halldór Gudmundsson, han rapporterer til NORLAs direktør Margit Walsø. Videre består Frankfurt-teamet av kulturkoordinator Marit Ingvill Sande, litteraturkoordinator Andrine Pollen, PR-ansvarlig Sunniva Adam og prosjektassistent Ellen Trautmann Olerud.

Se Om NORLA, for kontaktinformasjon til teammedlemmene.