Nyheter fra NORLA

Gjev islandsk utmerkelse til forfatter Knut Ødegård

Ødegård, knut foto milan richter
Foto: Milan Richter

Islands president har tildelt den norske forfatteren Knut Ødegård kommandørkorset med stjerne (stórriddari með stjörnu) av Den Islandske Falkeorden – og NORLA gratulerer!
Tildelingen skjedde i forbindelse med presidentens offisielle besøk i Norge. Den islandske falkeorden tildeles etter innstilling fra et ordensråd.

Knut Ødegård, som i 35 år har bodd dels i Norge og dels på Island, er den nålevende norske lyriker som er oversatt til flest språk (37). Han har nylig gjendiktet eddadiktene i en fire-binds utgave på forlaget Cappelen Damm, bøkene er kommet ut i løpet av de fire siste årene. Utgaven omfatter også grundige kommentarer til kvadene og de enkelte strofene.

Les mer om Knut Ødegård og hans forfatterskap her.

Se oversettelser av Ødegårds utgivelser tilgjengelig i Nasjonalbiblioteket.

Les mer om den islandske falkeorden her.