Nyheter fra NORLA

Norske bøker utgitt i oversettelse pr 30. juni 2017

2017 omslag august

Pr. 30. juni 2017 har NORLA mottatt 248 norske bøker som er utgitt på til sammen 41 språk med med NORLAs (og innen Norden: Nordisk Ministerråds) oversettelsesstøtte.

Det er 192 skjønnlitterære utgivelser og 56 faglitterære utgivelser.
Og av totalen er 63 titler for barn og ungdom.

Se oversikten over bøkene i oversikten under.

På våre Flickr-sider kan du se alle de fine omslagene til norske bøker utgitt med oversettelsesstøtte siden 2011.
Omslagene kan også sees sortert pr. genre her.