For agenter og forlag

NORLAs utviklingsprogram for nye forfatterstemmer

Under plakaten
Vårens kull av Nye stemmer på bokmessen i Tbilisi, Georgia. Fra venstre: Simen Ekern, Roskva Koritzinsky, Sigbjørn Mostue og Nils Henrik Smith. (Foto: Dina Roll-Hansen).

UTLYSNING

Vi inviterer med dette alle forlagsredaksjoner til å foreslå kandidater til vårt tredje kull av NORLAs utviklingsprogram «Nye stemmer». Programmet er et ledd i satsningen på Frankfurt 2019, der en viktig målsetning er å få frem nye forfatterstemmer.
Programmet er finansiert av Talent Norge og Den norske Forleggerforening, mens NORLA har ansvaret for gjennomføringen.

Programmet skal handle om den utadrettede og internasjonale delen av det å være forfatter. Det skal gi innblikk i oversetteres arbeid, i presentasjonsteknikk, kunnskap om internasjonale bokmarkeder, språktrening, praktisk erfaring og internasjonale kontakter. Opplegget vil bestå delvis av samlinger i Norge, delvis av reiser til utlandet. Vi vil utnytte NORLAs store internasjonale nettverk til å lage et godt opplegg som omfatter deltakelse på festivaler, bokmesser og oversetterseminarer. Programmet er ikke ment som noen skriveskole, men tanken er at møtet med et utenlandsk publikum vil bidra til bevisstgjøring av og nye perspektiver på eget forfatterskap.

Det skal tas opp puljer på 3-5 deltakere to ganger i året frem mot 2019. Hver deltaker vil følge programmet i ca. 6 måneder. Totalt vil programmet omfatte rundt 20 deltakere fordelt på alle sjangre.

Deltakerne vil få dekket utgifter i forbindelse med samlinger og reiser, men deltakelse er ikke honorert. Andre kull vil tas ut i før sommeren og begynne i september 2017. Det legges opp til 1-2 samlinger i Norge, samt 2-3 utenlandsreiser pr deltaker i. Programmet kan delvis skreddersys for den enkelte.

Utvelgelsen av deltakere vil foregå etter følgende kriterier:
• Deltakerne skal ha et påbegynt forfatterskap og publisert minst 1-2 bøker eller tilsvarende
• Litterær kvalitet vil bli vektlagt
• Internasjonalt potensiale vil bli vektlagt
• Deltakerne skal være personlig motivert til å delta i programmet og ha lyst og tid til å reise
• Deltakerne må ha en agentavtale

Programmet er åpent for nye forfatterstemmer innen både barne- og ungdomslitteratur, skjønnlitteratur for voksne og sakprosa. Også tegneserieforfattere og billedbokskapere kan foreslås. Vi oppfordrer forlagsredaksjonene spesielt til å foreslå gode kandidater som skriver sakprosa og barne- og ungdomslitteratur

Forlagsredaksjoner er velkomne til å sende søknad med begrunnelse på søknadsskjemaet nedenfor til NORLA, Postboks 1414 Vika, 0115 Oslo,
eller pr epost: Dina Roll-Hansen innen 1. oktober 2017.

Hvert forlag kan ikke foreslå mer enn to kandidater pr. sjanger.
Vurdering og utvalg gjøres av NORLAs administrasjon i samråd med fagpersoner fra NORLAs litterære råd for skjønnlitteratur og sakprosa.

Les alt om Nye stemmer-programmet og deltagere her.