For arrangører

Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

SØKNADSFRISTER. 15.1. og 1.8.2018

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.

Reisestøtte til utviklingsformål på litteraturfeltet

Per 1. januar 2018 har Utenriksdepartementet trukket tilbake finansieringen av 03 tilskuddet, og NORLA tilbyr derfor ikke lenger støtte gjennom 03-ordningen.

Reisestøtte til norske forfattere og forelesere invitert til festivaler, boklanseringer og arrangementer i utlandet

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA kan bidra med reisestøtte til norske forfatteres og foreleseres boklanseringer og litterære arrangementer i utlandet.
NORLA har også fått i oppdrag av Utenriksdepartementet (UD) å forvalte en begrenset årlig sum til norske forfattere og forelesere som inviteres til festivaler eller konferanser i utlandet.

Prosjektstøtte til deltakelse i det kulturelle rammeprogrammet for Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019

SØKNADSFRIST: Løpende

NORLA kan bidra med prosjektstøtte til profesjonelle norske kunst- eller kulturaktørers deltakelse i Frankfurt-satsingen 2019.