For arrangører

Reisestøtte til utviklingsformål på litteraturfeltet

Per 1. januar 2018 har Utenriksdepartementet trukket tilbake finansieringen av 03 tilskuddet, og NORLA tilbyr derfor ikke lenger støtte gjennom 03-ordningen.