Children And Young Adults
Picture Book

Alf Prøysen

The Goatling Who Could Count to Ten
Geitekillingen som kunne telle til ti

The Goatling Who Could Count to Ten is the famous story about the little goatling who starts counting all the other animals, much to their reluctance. But, it comes to show that the counting will come in handy when all the animals have to board the ferry, which only takes ten passengers…

Prøysen geitekillingen nye tegninger

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com