Children And Young Adults
Novel

Bjørn Ingvaldsen

Your Father
Far din

Your father is a thief. That’s what everyone says to you. Everyone hates your father because he steals. Everyone hates you because you have a father who is a thief. So what do you do? Fight Hide? For you can’t deny it. Everyone is right. Your father is a thief.
«I used to live here, everyone lived here, we lived here. Right here. Everything was normal. But now, right now, I knew that nothing was normal anymore. Everything was different now.»

Winner of the children’s own book prize, Barnas bokpris 2017

Ingvaldsen far din omslag

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com