NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

CHINA Autumn 2022 - Fiction

Skjønnlitteratur

Arvola kniven i ilden 9788202762742
Ingeborg Arvola (英格堡·阿沃拉)
The Knife in the Fire - Ruijan rannalla/Songs from the Arctic Ocean (火中刀 -鲁伊扬·兰纳拉/北冰洋之歌)
Arvola kniven i ilden
Ingeborg Arvola
The Knife in the Fire - Ruijan rannalla/Songs from the Arctic Ocean
Elling fyrstene av finntjern
Lars Elling (拉斯·埃林)
The Princes of Pauper’s Pond (贫民池塘的王子们)
Elling fyrstene av finntjern
Lars Elling
The Princes of Pauper’s Pond
Jacobsen de uverdige
Roy Jacobsen (罗恩·雅克布森)
The Unworthy (无名者)
Jacobsen de uverdige omslagsforside
Roy Jacobsen
The Unworthy
Johansson familieverdier 9788210058714
Jens M. Johansson (延斯·M·约翰森)
Family Values (家庭价值观)
Johansson familieverdier 9788210058714
Jens M. Johansson
Family Values
Marstein egne barn
Trude Marstein(特鲁德·马斯坦)
One’s Own Children (亲生孩子)
Original
Trude Marstein
One’s Own Children
Grue prøve og feile
Jan Grue(简·格鲁)
Trying and Failing (试错)
Original (1)
Jan Grue
Trying and Failing
Rygh du er min historie 9788241958892
Trine-Lise Rygh(翠霓-莉丝·瑞格)
You Are My Story(你是我的故事)
Rygh du er min historie 9788241958892
Trine-Lise Rygh
You Are My Story

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019