NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Fokustitler våren 2023 - SAKPROSA

Faglitteratur

40 uker omslag dummy vol 5 0f94711f 75c9 4065 89f8 e277e57d9307
Anna Blix
40 Weeks. A Human Pregnancy and 81 Other Ways to Reproduce
Øyehaug gunhild hjartet i skalkeskjulet kolon
Gunnhild Øyehaug
Heart Undercover
Shanmugaratnam yohan manifest
Yohan Shanmugaratnam
We still breathe
Helle siri trollefossvegen23 samlaget
Siri Helle
Coming Home
Svendsen håpetsfilosofi kagge
Lars Fr. H. Svendsen
A Philosophy of Hope
Kalrsen pål sankerne høyoppløselig
Pål Karlsen
The Foragers - Custodians of Nature
Borchgrevink aage krigsherrenikreml kagge
Aage Storm Borchgrevink
The Rise and Rule of a Kremlin Warlord
Morten øystein eirikraude vigmostadbjorke
Øystein Morten
Eirik the Red. The Man Who Discovered America

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019