NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Beijing 2016_SKJØNN

Skjønnlitteratur

Lunde bienes historie hd
马嘉·伦德 Maja Lunde
The History of Bees 蜜蜂的历史
Lunde bienes historie hd
Maja Lunde
The History of Bees
Ullmann de urolige hd
琳·乌勒曼 Linn Ullmann
The Register of Disquiet 不安的记录
Ullmann de urolige hd
Linn Ullmann
Unquiet

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019