NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Beijing 2017 NON-FICTION

Faglitteratur

Berge landene som forsvant omslag
比约恩·贝尔格 Bjørn Berge
Nowherelands. Lost Countries of the 19th and 20th Century 19世纪和20世纪消失的国家
Berge landene som forsvant omslag
Bjørn Berge
Nowherelands. Lost Countries of the 19th and 20th Century
Erika Fatland 艾丽卡·法特兰
The Border 边境。一趟通过东北航道在俄罗斯和朝鲜到挪威北部的旅行
Fatland grensen hd
Erika Fatland
The Border
Engdal jakten på thunder
艾希尔·英格达尔和谢提尔·萨特 E. Engdal and K. Sæter
The Longest Chase 最漫长的追捕
Engdal jakten på thunder
Eskil Engdal and Kjetil Sæter
The Longest Chase
Kristensen amundsens siste reise
Monica Kristensen 莫妮卡·克里斯滕森
Amundsen's Last Voyage 阿蒙森最后的旅行
Kristensen amundsens siste reise
Monica Kristensen
Amundsen’s Last Voyage
Dietrichs på livets grense
Erik Sveberg Dietrichs 埃里克·思维尔伯格·迪特里奇
Life on the Edge. How The Body Copes With Extreme Conditions 在生命的边界:身体如何应对极端自然条件
Dietrichs på livets grense
Erik Sveberg Dietrichs
Life on the Edge. How The Body Copes With Extreme Conditions
Østby å dykke etter sjøhester hd
Hilde and Ylva Ostby 希尔得和伊娃·乌斯比
Diving for Seahorses. A Book About Memory 潜水去找海马:一本关于记忆的书
Østby å dykke etter sjøhester hd
Hilde and Ylva Østby
Diving for Seahorses. A Book About Memory
Hessen c hd
达格·奥·海森 Dag O. Hessen
C
Hessen c hd
Dag O. Hessen
C
Svendsen ensomhetens filosofi hd
拉什•弗雷德里克•H•斯文森 Lars Fr. H. Svendsen
A Philosophy of Loneliness 孤独的哲学
Svendsen ensomhetens filosofi hd
Lars Fr. H. Svendsen
A Philosophy of Loneliness
Storeulvsyndromet backlist
Thomas Hylland Eriksen 托马斯·荷兰德·埃里克森
The Paradox of the Big Bad Wolf 大灰狼的悖论
Storeulvsyndromet backlist
Thomas Hylland Eriksen
The Paradox of the Big Bad Wolf
Figueiredo henrik ibsen. mennesket og masken
伊夫•德•费古雷多 Ivo De Figueiredo
Henrik Ibsen - The Man and the Mask 亨里克•易卜生:男子与面具
9788203198113 figueiredo
Ivo De Figueiredo
Henrik Ibsen - The Man and the Mask

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019