NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Beijing 2018 FICTION

Skjønnlitteratur

Tiller   begynnelser
Carl Frode Tiller 卡尔•弗洛德•蒂勒
Beginnings 起点
Tiller begynnelser hd
Carl Frode Tiller
Beginnings
Mytting, lars   the flame birches
Lars Mytting 拉什·米亭
The Flame Birches 火焰桦树
Bok 579
Lars Mytting
The Flame Birches / The Sixteen Trees of the Somme
Bok 572
Agnes Ravatn 阿格尼斯•拉瓦特
The Bird Tribunal 鸟的法庭
Bok 454
Agnes Ravatn
The Bird Tribunal
Gabrielsen ankomst hd
Gøhril Gabrielsen 格丽•盖布利尔森
Arrival 降临
Gabrielsen ankomst hd
Gøhril Gabrielsen
Arrival
Isakstuen vær snill med dyrene
Monica Isakstuen 莫妮卡•伊萨克斯图恩
Be Kind to the Animals 善待动物
Isakstuen vær snill med dyrene
Monica Isakstuen
Be Kind to the Animals
Lykke nei og atter nei
Nina Lykke 妮娜•莉琦
No, A Hundred Times No 不,绝不
Lykke nei og atter nei hd
Nina Lykke
No, A Hundred Times No
Nilssen  tung tids tale
Olaug Nilssen 乌拉·尼尔森
A Tale of Terrible Times 艰难时代
Nilssen tung tids tale
Olaug Nilssen
A Tale of Terrible Times
Strømsborg furuset omslag
Linn Strømsborg 林恩•斯特罗姆斯伯格
Suburbia 郊区人
Strømsborg furuset omslag
Linn Strømsborg
Suburbia
Sandel alberte trilogien
Cora Sandel 科拉•桑德尔 (1880-1974)
The Alberta Trilogy 阿尔伯塔三部曲
Alberte
Cora Sandel
The Alberta Trilogy
Vesaas fuglane hd
Tarjei Vesaas 泰耶•维索斯
The Birds 鸟
Vesaas fuglane hd
Tarjei Vesaas
The Birds

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019