NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

CHINA Autumn 2021 - Non-Fiction

Faglitteratur

Bjørgaas byens hemmelige liv  9788202653330
Hanna Bjørgaas 汉娜·比约加斯
The Secret Life of the City. Stories from the urban wilderness 城市的秘密生活:城市荒野的故事
Bjørgaas byens hemmelige liv  9788202653330
Hanna Bjørgaas
The Secret Life of the City. Stories from the urban wilderness
Røed kunsten og døden
Kjetil Røed 谢蒂尔·勒德
Art and Death. A User's Manual 艺术和死亡:用户手册
Røed kunsten og døden
Kjetil Røed
Art and Death. A User's Manual
Falkeid den hellige birgitta. enken som utfordret europa 9788248928171
Unn Falkeid 乌恩·法基德
Saint Bridget. The Widow who challenged the Powers in Europe 圣妇彼济大:挑战欧洲权贵的寡妇
Falkeid den hellige birgitta. enken som utfordret europa 9788248928171
Unn Falkeid
Saint Bridget. The Widow who challenged the Powers in Europe
Sætre østli den nye fisken
Simen Sætre and Kjetil S. Østli 西蒙·赛特和谢蒂尔·S. 奥斯利
The New Fish. The Global History of Salmon Farming 新一代鱼类:三文鱼养殖的全球历史
Sætre østli den nye fisken
Simen Sætre and Kjetil S. Østli
The New Fish. The Global History of Salmon Farming
Hobbelstad de greske mytene 9788272017353
Inger Merete Hobbelstad 英格·梅雷特·霍贝尔斯塔德
Greek Myths. Gods and Heroes in Ancient Times 希腊神话。古代众神与英雄
Hobbelstad de greske mytene 9788272017353
Inger Merete Hobbelstad
Greek Myths. Gods and Heroes in Ancient Times
Ask o bli hos meg
Lene Ask 莱娜阿斯克
Abide with me 与我同在
Ask o bli hos meg
Lene Ask
Abide with me
Lindgren ekko. et essay om algoritmer og begjaer
Lena Lindgren 莉娜·林格伦
Echo. An essay on algorithms and desire 埃稠:一篇关于算法和欲望的散文
Lindgren ekko. et essay om algoritmer og begjaer
Lena Lindgren
Echo. An essay on algorithms and desire
Dahlen verden under vann 9788241951381
Pia Ve Dahlen 皮娅·维·达伦
The World Beneath the Waves. A Voyage of Discovery in the Ocean 水下世界:海洋发现之旅
Dahlen verden under vann 9788241951381
Pia Ve Dahlen
Underwater Wonderland: A voyage of discovery through the sea

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019