NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

London 2022 NON-FICTION

Faglitteratur

Berg til verdens ende
Thomas Reinertsen Berg
To the Ends of the Earth: A History of Spices
Stueland pandemiarkivene 9788249523207
Espen Stueland
The Pandemic Archives
Sørheim karikaturenes historie
Erle Marie Sørheim
The History of Political Cartoons. From Cave Paintings to Charlie Hebdo
Pollen volga. en russisk reise
Geir Pollen
VOLGA. A Russian Journey
Tjernshaugen reven 9788248927600
Andreas Tjernshaugen
Wild. On the Trail of the Red Fox
Kvangraven ulv i det norske kulturlandskapet
Endre Harvold Kvangraven
Wolves In a Cultural Landscape
Nord skredet 9788234001888
Bjørn Asle Nord
Five Feet Under: A Father, a Daughter, and the Struggle to Survive
Hundstad sølvskonnerten 9788241957697
Dag Hundstad
The Silver Schooner: The story of the mutiny on the «Plattsburg»

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019