Nyheter fra NORLA

1000 titler i Books from Norway!

1000 titler foto sunniva cut
Foto: Sunniva Adam

Nettsiden Books from Norway gir utenlandske forlag og journalister informasjon på engelsk om norsk litteratur samt en oversikt over oversettere fra norsk. Nylig feiret NORLA og våre samarbeidspartnere at nettsiden ved utgangen av 2017 bestod av over 1000 titler og 150 oversetterprofiler.

Books from Norway er et samarbeidsprosjekt. Informasjonen om titlene på Books from Norway legges hovedsakelig inn av agenturene og forlagene selv, og oversettere har mulighet til å opprette en egen profil som de fyller med ønsket innhold. For å takke forlag, agenturer og oversettere for deres innsats, inviterte NORLA nylig til feiring. Vi takker også designbyråene Kord og Anyone som har stått for utviklingen.

– De over 1000 titlene og de mange oversetterprofilene vitner om agenter, forlag og oversettere som har lagt ned stor innsats i å fylle nettsiden med godt innhold og om en bransje som tror på samarbeid. Vi er takknemlige for samarbeidskulturen som kjennetegner norsk bokbransje, sier Margit Walsø, direktør i NORLA.

– Skal leve lenge etter 2019
Books from Norway spiller en viktig rolle i Frankfurt-prosjektet ettersom en viktig målsetning med prosjektet er å skape større internasjonal interesse for norsk litteratur – også etter 2019. Books from Norway er en ny markedsplass som legger til rette for økt litteratureksport.

– Norske forlag, agenturer og andre rettighetshavere har fått en ny plattform der de kan vise frem titler de mener har potensiale i utlandet. Vår ambisjon er at nettsiden skal leve og utvikles og fortsette å være en markedsplass – også lenge etter 2019, sier Walsø.

Besøk Books from Norway booksfromnorway.com

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com