Nyheter fra NORLA

Amerikanske forleggere møtte norske forfattere i New York

Uke 37 var uka for norske litterære begivenheter i New York. Torsdag 14. oktober ble tre norske forfattere presentert for amerikanske forleggere i det norske generalkonsulatets residens. Det var stinn brakke da Cecilie Enger, Nina Lykke og Vigdis Hjorth etter tur inntok podiet foran en fantastisk utsikt over Manhattan og East River.

Nina lykke og henrik francke i samtale, konsulatets residens

Nina Lykke intervjues av Henrik Francke fra Oslo Literary Agency.

Over 20 amerikanske forleggere, agenter og scouter møtte opp for å bli nærmere kjent med dem. Fra norsk side deltok også litterære agenter fra Oslo Literary Agency, Cappelen Damm Agency og Gyldendal som bidro til at arrangementet ble en vellykket møteplass mellom amerikansk og norsk bokbransje.

Margit Walsø og Halldór Guđmundsson innledet om NORLA og Frankfurt 2019, før Marta Norheim ga en kortfattet innføring i norsk samtidslitteratur, som hun delte inn i tre tematiske grupper: Skyld og skam, helsespørsmål – gleder og sorger, sivilisasjon og barbari. Om forfatterne kjente seg igjen i disse kategoriene skal være usagt, men alle tre gjorde en flott innsats med grundig forberedte, personlige presentasjoner. Cecilie Enger snakket om Mors gaver og årets bok Pust for meg¸ Nina Lykke snakket med sin agent Henrik Francke om Nei og atter nei, mens Vigdis Hjorth presenterte Arv og miljø. Publikum fikk oppleve bredden i norsk samtidslitteratur gjennom tre ulike, men sentrale stemmer.

Gaarder i konsulatets residens

Senere på kvelden inntok Jostein Gaarder den samme arenaen for å markedere den amerikanske utgaven av hans barnebok Det spørs – Questions Asked, utgitt på Archipelago. Med stort engasjement fanget han publikums oppmerksomhet, både på dette arrangementet og mange flere i løpet av helgen.

Kendall storey og jill schoolman fra archipelago

Redaktør Kendall Storey og forlegger Jill Schoolman i Archipelago.

Jostein presenterer sin bok foto halldor
Foto: Halldor Gudmundsson.

Lørdag og søndag gikk Brooklyn Book Festival av stabelen med mange arrangementer. Lørdag var viet litteratur for barn og unge, hvor Jostein Gaarder igjen var i ilden og vakre bildebøker ble presentert av hele fem forfattere fra ulike land.

Maja lunde på brooklyn book festival

Søndag var både Jostein Gaarder, Maja Lunde og Karl Ove Knausgård til stede på ulike arrangementer. Maja Lunde opptrådte i et panel sammen med en colombiansk og en polsk forfatter, temaet var migrasjon. Det var ikke tvil om at moderatoren likte Bienes historie godt, han vendte stadig tilbake til Maja og Bienes historie. Ekstra hyggelig var det at Diane Oatleys oversettelse fikk rosende omtale: “A rare example of a book that is closer to itself in translation”, sa programleder Gabriel Sanders, mens Maja sa at hun følte boken hadde “kommet hjem”.

Publikum venter på knausgård m fl i trinity church

Knausgård deltok på to paneler, ett om Family Secrets sammen med Joyce Carol Oates og Lauren Sanders i Trinity Church, hvor det store kirkerommet var fylt til siste plass, og ett senere på ettermiddagen om The Wisdom of the Mundane med irakiske Osama Alovar og slovakiske Jana Beňová, hvor køen strakte seg rundt hele kvartalet. Ved signeringen etter arrangementene, var det ikke tvil om hvem publikum hadde kommet for!

Alle søndagens paneler var godt sammensatt, hadde svært gode programledere og et stort og entusiastisk publikum – og norsk litteratur markerte seg svært godt.

Vi i NORLA gleder oss til å følge opp den gode kontakten med amerikanske forleggere og ser frem til at flere norske forfatter vil nå ut til amerikanske lesere.

Oliver, knausgård og andrine
Ekstra stas for NORLA å kunne ta selfie med Knausgård utenfor seminarlokalet. Foto: Andrine Pollen.

Tekst og foto: Seniorrådgiver Oliver Møystad.

Vil du lese flere av NORLAs reisebrev?
Ta en titt her.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com