Nyheter fra NORLA

Bli med på NORLAs julequiz!

1. desember startet NORLAs årlige julequiz og på Facebook-sidene våre finner du spørsmålene om norsk litteratur.

2530 20151201150556000000000

Julequizen går hver arbeidsdag frem til og med torsdag 22.desember. Vi vil kåre en vinner hver uke som får en flott litterær premie. (Man kan bare vinne en gang).

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com