Nyheter fra NORLA

Budsjettløft for NORLA

Statsbudsjettet 2020

I regjeringens framlegg til statsbudsjett for 2020, omtales NORLA og prosjektet Norge som gjesteland ved Bokmessa i Frankfurt: «Prosjektet har medført rekordhøy etterspørsel etter norsk litteratur i utlandet. Med bakgrunn i dette og som ledd i regjeringens satsing på profilering og eksport av norsk kunst og kultur i utlandet, foreslås det å innarbeide en økning på 4 mill. kroner i det ordinære driftstilskuddet til NORLA».

- Nå en uke før Bokmessa i Frankfurt 2019 åpner med Norge som gjesteland ser vi hele 510 bøker fra og om Norge som kommer ut på tysk fra september 2018 til desember 2019. Av disse er 229 nye tyske oversettelser av norske titler. Dermed er Norge et av de gjesteland som har oppnådd det største antallet oversettelser, og det betyr at norsk litteratur når ut til tyske lesere i mye større omfang enn før, som igjen har stor innflytelse på det internasjonale markedet. Det er svært gledelig at vi med regjeringens satsing nå kan utnytte de langsiktige virkningene av gjestelandsprosjektet i Tyskland og internasjonalt i årene som kommer, sier Margit Walsø, direktør i NORLA.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019