Nyheter fra NORLA

Enorm satsing fra tyskspråklige forlag

Fr01 norla25
NORLAs direktør Margit Walsø og Halldór Guðmundsson, prosjektleder for Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt. Foto: Fartein Rudjord.

400 utgivelser fra og om Norge på tysk i 2018/2019

Gjestelandsstatusen ved Bokmessen i Frankfurt har ført til rekordstor interesse for litteratur om og fra Norge i de tyskspråklige landene. Fra september 2018 til desember 2019 utgir tyskspråklige forlag 400 titler av forfattere fra Norge og bøker om Norge. Oversetterne gjør en formidabel innsats.

– Det er en fornøyelse å se den store interessen fra tyskspråklig forlagsverden: hele 175 forlag gir ut bøker fra og om Norge i 2018/2019. Det viser verdien av bokmessens gjestelandsstatus som springbrett for svært mange forfattere og verk, sier Halldór Guðmundsson, prosjektleder for Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt.

Til sammenligning hadde Island 230 og Finland 215 titler da de var gjesteland i henholdsvis 2011 og 2014.

De 400 titlene inkluderer både utgivelser av nye bøker av forfattere fra Norge, bøker om Norge av norske og tyske forfattere, nyutgivelser og pocketutgaver.

Litterær kvalitet
Å fremme historier og forfatterskap fra Norge er en essensiell del av gjestelandsprosjektet.

– Litteratur fra Norge har hatt en sterk stilling i Tyskland i lengre tid og vitner om norske forfatteres dyktighet og evne til å fenge utenlandske lesere. Gjestelandsstatusen styrker posisjonen til norsk litteratur i Tyskland ytterligere. Nå har tyske lesere rekordmange titler og nye forfatterskap å bli kjent med og glede seg over i tiden som kommer. Det kan vi takke forfatterne og deres historier for, som agentene gjør et enestående arbeid for å selge internasjonalt, sier Margit Walsø, direktør for NORLA.

Strategisk arbeid
Tyskspråklige forlag vet at et gjestelands litteratur får stor oppmerksomhet. I årene frem mot gjestelandsprosjektet har agentene, oversettere fra norsk og NORLA arbeidet strategisk for å skape oppmerksomhet om norske titler i det tyske markedet.

Hele 70 tyske forleggere var på ekspertbesøk i Norge i 2017 og 2018. På sine korte, men intensive besøk til Norge fikk de møte en rekke forfattere og agenter. Resultatet ser vi nå.

Listen kan lastes ned her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019