Nyheter fra NORLA

Første møte i Frankfurt 2019-idégruppe for barne- og ungdomslitteratur

Møte idegruppe barnelitteratur
Fra venstre: Andrine Pollen, Litteraturkoordinator for Frankfurt 2019, Taran L. Bjørnstad, leder for Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Birgitte Eek, fomidlingsleder ved Norsk Barnebokinstitutt, Kristin Jobraaten, forlegger, Ena forlag, forfatter Bjørn F. Rørvik, Harald Rosenløw Eeg, forfatter og Stian Hole, forfatter og illustratør. Foto: Hege Langrusten

Når Norge skal være gjesteland under bokmessen i Frankfurt i 2019 er det et viktig mål å fremme og synliggjøre norsk barne- og ungdomslitteratur – det er jo noe av det beste vi har!
NORLA har samlet en idégruppe for å hjelpe oss med gode idéer til hva vi kan og bør gjøre for å få så mye ut av det hele som mulig og møtes i dag for et første propell-møte!

Deltagere i gruppen er:
Kristin Jobraaten (Ena forlag), Taran L. Bjørnstad (NBU, Norske barne- og ungdomsbokforfattere), Birgitte Eek (NBI, Norsk barnebokinstitutt), Harald Rosenløw Eeg, Bjørn F. Rørvik og Stian Hole. Gruppen ledes av Andrine Pollen, litteraturkoordinator for Frankfurt 2019.

Vi ser frem til godt samarbeid og til å klekke ut mange spennende idéer til gjestelandsprogrammet for barn og unge.

Tilsvarende idégrupper for både sakprosa og skjønnlitteratur vil også sparkes i gang i løpet av høsten.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019