Nyheter fra NORLA

Halldór Gudmundsson prosjektleder for Norge som hovedland ved Bokmessen i Frankfurt 2019

Halldor gudmundsson foto baldur kristjánsson

Halldór Gudmundsson er engasjert av NORLA som prosjektleder for det norske hovedlandsprosjektet. Han ledet den islandske hovedlandssatsingen i 2011 med stor suksess, og NORLA er svært glad for å ha fått ham til oppgaven.

Bokmessen i Frankfurt er verdens største internasjonale møtested for litteratur. Hvert år løfter bokmessen fram et land som får særlig oppmerksomhet. I tillegg til litteratur promoteres andre kunstformer gjennom et stort antall arrangementer og presseoppslag.
Norsk litteratur har de senere årene erobret stadig mer plass internasjonalt. Norge som hovedland gir oss en mulighet til å ta denne suksessen videre. Gjennom Frankfurt 2019 skal vi skape et spennende kulturprogram fra alle kunstfelter, presentere en rik samtidslitteratur i alle sjangre og gi mange nye forfattere internasjonale muligheter.
NORLA skal gjennomføre denne store satsingen for Norge, og vil samarbeide med forfattere, forlag og kulturinstitusjoner om å lage et sterkt og varig avtrykk av norsk kultur, ideer og tanker, i Tyskland og i resten av verden. Det vil gi mye tilbake til norsk kultur- og samfunnsliv i årene som kommer.

«Halldór Gudmundsson har unik kunnskap om å lede et så omfattende prosjekt som det en hovedlandssatsing er. Han har dessuten et stort internasjonalt nettverk. Med Halldór Gudmundssons erfaring og kompetanse løftes det norske hovedlandsprosjektet videre, og jeg gleder meg til samarbeidet.»
- Margit Walsø, direktør NORLA

Prosjektlederen vil danne et team med NORLAs direktør, og rapporterer til henne. Han begynner i stillingen 1. mars 2017, og skal lede NORLAs prosjektgruppe, som vil kompletteres av en PR-ansvarlig og to programkoordinatorer.

Bakgrunn:
Halldór Gudmundsson er født i Reykjavik i 1956 og har lang erfaring fra litteratur- og kulturbransjen på Island, blant annet som forlagssjef for Mál og menning. Med sin bakgrunn og store litteraturkunnskap har han også bred kjennskap til norsk litteraturliv. I perioden fra 2008-2011 var han prosjektleder og direktør for «Sagenhaftes Island» — Islands hovedlandsprosjekt ved bokmessen i Frankfurt. Siden 2012 har han vært direktør for det islandske konserthuset Harpa.

«I de senere år har norsk litteratur oppnådd en utrolig utbredelse i verden, ikke minst i kraft av NORLAs imponerende kompetanse og innsats. Hovedlandsprosjektet gir mulighet til å følge dette opp på det tyske og internasjonale bokmarkedet og befeste norsk litteraturs posisjon i fremtiden – samtidig med å skape en flott plattform for norsk kultur i Tyskland. Jeg gleder meg til oppgaven!“
- Halldór Gudmundsson

Les mer om Norge som hovedland ved Bokmessen i Frankfurt 2019 her.

(Foto av Halldór Gudmundsson: Baldur Kristjánsson)

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com