Nyheter fra NORLA

Hele 438 norske bøker ble utgitt i oversettelse i 2016

Kollasje

I løpet av 2016 mottok NORLA 438 norske bøker utgitt på til sammen 47 språk med oversettelsesstøtte fra NORLA (og innen Norden: fra Nordisk Ministerråd).
Tallet har aldri vært høyere, og slår alle tidligere års rekorder for utgivelser av norsk litteratur i utlandet!

Av de totalt 438 utgivelsene var 349 skjønnlitterære og 89 faglitterære bøker.
Og 127 av titlene var bøker for barn og ungdom.

Se flere detaljer om de 438 bøkene i oversikten under.

På våre Flickr-sider kan du se alle de fine omslagene til norske bøker utgitt med oversettelsesstøtte siden 2011.
Omslagene kan også sees sortert pr. sjanger.

Nå er det også mulig å sortere omslag pr. språk ved å angi “tag” f. eks. English,
eller finne alle omslag pr. forfatter ved å søke etter “tag” f. eks. Torseter.

Du finner tilsvarende detaljer for norske bøker i oversettelse fra 2015 her.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com