Nyheter fra NORLA

Julehilsen fra NORLA og Frankfurt-teamet

20170817 norla bokhylle – julekort
God jul fra alle oss i NORLA og Frankfurtteamet! (Foto: Eivind Røhne)

Hva gjør litteraturen for sine lesere? God litteratur åpner både hjerter og dører. For å sitere Olav H. Hauges mest kjente dikt Det er den draumen: «At me ei morgonstund skal glida inn / på ein våg med ikkje har visst um». Det er noe lignende vi drømmer om for norsk litteratur. Gjennom prosjektet Norge som gjesteland under bokmessen i Frankfurt 2019, ønsker vi at norsk litteratur skal åpne hjerter og dører for sine utenlandske lesere.

Hvert gjesteland velger seg et slagord for prosjektet. Vi har valgt et slagord fra litteraturen. Det stiller store krav til oss, men samtidig håper vi slagordet vekker leselyst i utlandet samt nysgjerrighet om hva Norge og norsk kultur og litteratur kan by på. Slagordet er hentet fra Olav H. Hauges dikt som sitert over. På engelsk er slagordet «Norway – The Dream We Carry». Vi vil inkludere Hauges dikt i sin helhet i oversettelse der anledningen byr seg.

2017 har vært et begivenhetsrikt år i NORLA: vi har fått nye medarbeidere, i og med at Frankfurt-teamet har kommet på plass, holdt store oversetterseminarer, invitert mer enn 60 internasjonale forleggere til Norge, deltatt i bokmesser rundt omkring i verden, støttet flere oversettelser enn noen gang, forberedt et omfattende kulturprogram i Tyskland og ikke minst åpnet en ny webside der norske bøker presenteres på engelsk, samtidig med at våre gode oversettere vises frem. Books from Norway inneholder nå nærmere 1000 titler og vokser seg stadig større.

20170817 norla 264
Foto: Eivind Røhne

Vi takker for godt samarbeid med partnere blant oversettere, forlag, agenter, forfattere, kulturinstitusjoner og kunstorganisasjoner. Dette er bare begynnelsen, det er et stort og spennende arbeid vi har foran oss. Derfor sier vi:

God jul – vi gleder oss til 2018!

Margit Walsø og Halldór Guðmundsson

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019