Nyheter fra NORLA

Justeringer i NORLAs tilskuddsordninger

Mette globuser i svev blur
Foto: Mette Børja

Vi har nylig foretatt mindre endringer i tre av våre tilskuddsordninger.
Du finner informasjon om alle justeringene under.

Reisetilskudd for norske agenter og forlag

– Løpende søknadsfrist
Gjelder profesjonelle aktører i Norge som jobber med rettighetssalg av litteratur til utlandet og som arbeider for å fremme norsk litteratureksport.

Endringer:

 • NORLAs ordning for nettverksstøtte har endret navn til Reisetilskudd for norske agenter og forlag.
 • Søknadsskjema og rapportskjema er justert.
 • Ordningen har fortsatt løpende søknadsfrist, men søknad må være NORLA i hende senest en måned før reisen finner sted.
 • Rapport leveres senest innen to måneder etter endt aktivitet og det kan ikke søkes om nye tilskudd før rapport på avsluttet aktivitet er levert.

Mer om ordningen

Utvidet prøveoversettelse for norske agenter og forlag

– Søknadsfrist 15.3. og 15.9. 2019
Tilskuddsordningen ønsker å oppmuntre til satsinger for titler med særlig potensiale for eksport.

Endringer:

 • Søknadsskjema er justert.
 • Nytt maksbeløp: Det vil normalt tildeles tilskudd på kr 15.000–20.000 per tittel, med et maksimalt tilskudd på kr 30.000.
 • Hvert agentur/forlag kan søke om opptil fem utvidete prøveoversettelser per år.
 • Oversetters navn / e-post skal oppgis i søknaden.
 • Ved vurderingen av søknaden vil begrunnelsen for søknaden vektlegges spesielt, inkludert opplysninger om planlagte aktiviteter og satsinger for rettighetssalget.
 • Støtten blir utbetalt etter at NORLA har mottatt den ferdigstilte prøveoversettelsen og faktura på bevilget beløp.
 • NORLAs støtte skal krediteres i den ferdige prøveoversettelsen.

Mer om ordningen

Prøveoversettelse til engelsk for agenter og forlag i Norge og utlandet

– Søknadsfrist 1.3. og 15.9.2019
Tiltaket har fått støtte fra Utenriksdepartementet.

Endringer:

 • Søknadsskjema er justert.
 • Støtten blir utbetalt etter at NORLA har mottatt den ferdigstilte prøveoversettelsen og faktura på bevilget beløp.

Mer om ordningen

Øvrige ordninger

Informasjon om alle NORLAs ordninger er samlet her

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com