Nyheter fra NORLA

NORLA inngår avtale med IPR License

Bokmesse 1.plass per dsc 0287
Foto: Per Øystein Roland.

En av NORLAs hovedmålsetninger er å bidra til at norske bøker og forfattere sikres best mulig eksponering i utlandet og derigjennom økt rettighetssalg. Dette arbeidet intensiveres ved at NORLA inngår en avtale med IPR License.
Samarbeidet har så langt resultert i at 65 aktuelle norske titler er tilgjengelig på IPRs nettsider. Det første utvalget inkluderte titler som har vært NORLAs såkalte fokustitler våren og høsten 2018.

NORLAs mål er å kunne inkludere de ca. 1.200 norske titlene som pr. i dag er tilgjengelig i portalen Books from Norway.com. Portalen er en unik kilde til informasjon på engelsk om norske bøker i mange sjangre. Den driftes av NORLA og oppdateres av rettighetshaverne.

Fakta om IPR
IPR Licence eies av bokmessen i Frankfurt, Copyright Clearance Center og China South Publishing & Media Group. De har et nært samarbeid med Publishing Perspectives, og avtalen vil gi norske bøker synlighet gjennom disse kanalene.
IPRs tittelbase er så langt eksponert for rettighetskjøpere i 185 land og fra 161 språk.
Utenlandske rettighetskjøpere kan gjennom IPRs system melde inn konkret interesse til norske forfatteres rettighetshavere.
I tillegg til eksponering av titler tilbyr IPR systemer for rettighetssalg. Dette er ikke obligatorisk, men kan være interessant for forlag der rettighetssalg er relativt nytt.
NORLAs finske søsterorganisasjon FILI har i snart to år hatt et samarbeid med IPR og har gode erfaringer med å gjøre sine såkalte fokustitler» tilgjengelige.

NORLAs direktør Margit Walsø kommenterer avtalen slik:
«I NORLAs er vårt mål å stadig utvikle og intensivere arbeidet med å informere verden om alle de gode norske bøkene som utgis. Gjennom vår avtale med IPR Licenses database vil informasjon om norske bøker fra den engelskspråklige portalen Books from Norway bli tilgjengelige for et mye større bransjepublikum. Dette gleder vi oss over.
NORLAs samarbeid med IPR License gjør det mulig å nå rettighetskjøpere over hele verden som ønsker kvalitetslitteratur i de fleste sjangre. Og samtidig sikrer vi norske forfatteres rettighetshavere eksponering i en relativt ny, internasjonal kanal med stort nedslagsfelt og store markedsføringsmuskler».

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com