Nyheter fra NORLA

NORLA og de nordiske eksportorganene for litteratur lanserer ny garantiordning

Micheile henderson lz 4npfkcv8 unsplash
Foto: Micheile Henderson, Unsplash

NORLA kommer med en ny, midlertidig garantiordning for oversettelsesstøtte. Med en midlertidig garanti om 50% oversettelsesstøtte ønsker NORLA og de nordiske eksportorganene for litteratur å oppfordre til videre litteraturutveksling og styrke oversettelsesstøtten for skjønnlitteratur, faglitteratur, og barne- og ungdomslitteratur. Dette skal komme både forfattere, oversettere, forleggere og litterære agenter til gode.

I den aktuelle situasjonen med koronasmitte er kulturelle arrangementer avlyst og møteplasser står tomme. Men litteratur og kultur er viktig som aldri før.
NORLAs oversettelsesstøtte skal stimulere utenlandske forlag til å utgi bøker av forfattere fra Norge. Forlag fra hele verden, også Norden, kan søke på den midlertidige ordningen om 50 % oversettelsesstøtte.

Forutsatt at NORLAs litterære råd bevilger støtte til søknaden, vil 50% av oversettelses-støtten være garantert. Samtidslitteratur vil bli prioritert. Garantiordningen vil gjelde så lenge situasjonen krever det og så lenge NORLAs budsjetter tillater det. Ordningen innebefatter søknader fra og med april og ut kalenderåret 2020. Etter dette vil ordningen bli evaluert og vurdert forlenget.

Søknadsfrister og kriterier er uendret.
Mer informasjon om NORLAs kriterier finner du her

Se all informasjon om NORLAs oversettelsesstøtte her
- og støtte for nordiske oversettelser her

For mer informasjon:

Danish Arts Foundation

FarLit

FILI – Finnish Literature Exchange

Icelandic Literature Center

NORLA Norwegian Literature Abroad

Swedish Arts Council/Swedish Literature Exchange

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019