Nyheter fra NORLA

NORLA på innspillsmøte om nasjonal reiselivsstrategi

Lars mytting foran ringebu stavkyrkje i intervju med zdf og nrk foto sunniva adam
Lars Mytting foran Ringebu stavkirke i intervju med den tyske TV-kanalen ZDF og NRK. Foto: Sunniva Adam

Innovasjon Norge skal lede arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien. Prosessen skal involvere relevante aktører fra ulike bransjer og sektorer, blant annet reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og næringen selv. Nærmere 300 har deltatt på disse innspillsmøtene, deriblant NORLA. Strategiarbeidet skal ta utgangspunkt i viktige muligheter og utfordringer i reiselivet og komme med forslag til nye løsninger og tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv.

For mer info, se her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019