Nyheter fra NORLA

Prosjektstøtte til deltakelse i Frankfurt-satsingens kulturprogram

Matic kozinc 92770 (1)
Foto: Matic Kozinc, Unsplash

Frankfurt-prosjektet er en enestående satsing for norsk litteratur, men gir også en unik mulighet til å vise bredden i norsk kunst- og kulturliv gjennom et omfattende kulturprogram. Norske kunst- og kulturaktører kan nå søke NORLA om prosjektstøtte til deltakelse i kulturprogrammet. Prosjektene må ha tysk forankring. Frist for innlevering av søknad er 15. mai 2018.

I 2019 skal Norge være gjesteland under verdens største bokmesse: Bokmessen i Frankfurt. Gjestelandsstatusen har Norge et helt år. Prosjektet er dermed ikke begrenset til uken bokmessen varer, men varer i hele 2019 og innebærer et stort litteratur- og kulturprogram i Tyskland.

Et ambisiøst kulturprogram
Kulturprogrammet skal vise mangfoldet i norsk kunst- og kulturliv og skal blant annet inneholde utstillinger, scenekunst og konserter.

– Kulturprogrammet skal fornye interessen for norsk kunst og kultur i Tyskland, være nettverksbyggende, bidra til langsiktig profilering, samt intensivere det sterke fotfeste norsk kunst og kultur har i Tyskland, sier Halldor Gudmundsson, prosjektleder for Frankfurt 2019.

Prosjektstøtte
Prosjektstøtte fra NORLA fordrer at prosjektet har forankring hos en tysk samarbeidspartner samt at tiltaket finner sted i Tyskland i 2019, fortrinnsvis i løpet av høsten.

SØKNADSFRIST: 15. mai 2018

Les mer om prosjektstøtten og last ned søknadsskjema her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019