Nyheter fra NORLA

Prosjektstøtte til deltakelse i litteraturprogrammet for Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019

P1020453
Foto: Mette Børja

Les mer om ordningen

SØKNADSFRIST: 1. november 2018

I 2019 er Norge gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt. Bokmessen arrangeres oktober hvert år, og har siden 70-tallet hatt et land eller landområde i fokus. I 2019 har Norge denne rollen. Gjestelandsstatusen har Norge i hele 2019, og det å være gjesteland innebærer et omfattende litteraturprogram og et kulturelt rammeprogram. Litteraturprogrammet (aktiviteter og opplesninger på litteraturhus, bokfestivaler, bokhandler etc.) gir prosjektet en tilstedeværelse i mange deler av Tyskland hele året 2019. Det kulturelle rammeprogrammet (utstillinger, scenekunst, konserter, seminarer etc.) finner hovedsakelig sted i Frankfurt by fra august til oktober 2019, men det vil også være større arrangementer utenfor Frankfurt.

Denne ordningen gjelder profesjonelle norske forfattere, foredragsholdere eller aktører som ønsker å bidra til litteraturprogrammet. Vi er allerede i dialog med norske og tyske forlag, men ønsker herved å nå frem til øvrige aktører som vi hittil ikke har vært i kontakt med.

NORLA kan bidra med prosjektstøtte til forfatteres deltakelse i Frankfurtsatsingen 2019.
Formålet med ordningen er å fremme oppmerksomhet, interesse og etterspørsel etter norsk litteratur- og kulturliv, bygge nettverk og skape møteplasser for dialog og utveksling, bidra til langsiktig profilering av norsk litteratur og kultursamarbeid i Tyskland så vel som i verden for øvrig, fornye og intensivere den norske kulturens sterke fotfeste i Tyskland og gi gjennomslag internasjonalt.
Det oppfordres til samarbeid som gir gode ringvirkninger. Tverrfaglig samarbeid verdsettes høyt og søker må gjerne ta hensyn til øvrige kunstneriske perspektiver, som kulminerer i gjestelandspresentasjonen på bokmessen i Frankfurt 2019.

Tildelingskriterier
En forutsetning er at prosjektet har forankring til en tysk samarbeidspartner og at tiltaket finner sted i Tyskland i 2019. Det er helt sentralt at programmeringen beror på tysk interesse og eierskap. Tysk forankring betyr både faglig og finansiell deltakelse. Tilskuddsmottaker skal være norsk statsborger eller bosatt i Norge. Dersom det foreligger praktiske grunner, kan tilskuddet utbetales helt eller delvis til tysk partner.

Behandling av søknadene
Søknadene behandles av NORLA. Eksterne råd innhentes ved behov. NORLA vil prioritere søknadene ut fra en overordnet vurdering av den samlede norske presentasjonen.

Dersom støtte innvilges
Prosjekter som innvilges støtte vil inkluderes i et omfattende PR- og markedsføringsapparat tilgjengelig for gjestelandssatsingen. Nærmere informasjon om dette vil følge separat.

Utbetaling av midler vil skje trinnvis i henhold til budsjett og nærmere avtale.

Les mer om ordningen

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019