Nyheter fra NORLA

Regjeringen inviterer til rundebordskonferanse om kreativ næring og kultureksport

Helleland, linda c hofstad photo thomas haugersveen statsministerens kontor cut
Linda C Hofstad Helleland. Foto: Thomas Haugersveen, Statsministerens kontor

Kulturminister Linda Hofstad Helleland og politisk ledelse i Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har invitert nettverket Norwegian Arts Abroad til en rundebordskonferanse om kultureksport og kreativ næring. Norwegian Arts Abroad består av Stiftelsen Danse- og Teatersentrum, Office for Contemporary Arts (OCA), Norsk Filminstitutt, Norwegian Crafts, Music Norway, Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA) og NORLA.
I tillegg har hver av de sju organisasjonene invitert en sentral, privat aktør som jobber med eksport innen de respektive bransjene

NORLAs direktør Margit Walsø ser frem til å delta på konferansen og uttaler: “I nettverket ser vi tydelig at det er store gevinster gjennom utveksling og samarbeid. Det er svært gledelig at kultureksport settes så tydelig på agendaen i opptakten til Norge som hovedland i Frankfurt 2019 og i en tid med stor internasjonal interesse for norske forfattere. Vi i NORLA ser frem til å bruke og ikke minst styrke norsk litteraturs muligheter frem mot – og i tiden etter – Frankfurt 2019.”

I en pressemelding fra Regjeringen påpekes det at man er opptatt av at det skal skapes flere lønnsomme arbeidsplasser i de kreative næringene og at flere kunstnere skal få flere muligheter til å lykkes utenfor Norge. Internasjonal suksess er viktig for kunsten i seg selv og et større marked har også stor betydning for næringsgrunnlaget for kunstnerne, for Norge og for norsk reiseliv.

- Vi trenger å diskutere hvordan vi kan få enda flere norske kulturprodukter og talenter ut i verden – samtidig som vi sørger for inntektsstrømmer tilbake til de norske bransjene som igjen kan investeres i ny kunst og nye talenter. Tidligere i år har jeg vært i Bergen og Trondheim for å møte musikkmiljøet, og nå skal vi møte flere aktører i den kreative næringen. Jeg er spent på å få flere innspill til hvordan regjeringen kan bidra til å løfte næringen fremover, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Utenriksminister Børge Brende uttaler: “Våre ambassader rapporterer at norsk kunst og kultur er sterkt etterspurt internasjonalt. Blant annet ser vi at satsingen på å invitere internasjonale gjester til norske festivaler gir god uttelling. Det er nå viktig å samle aktørene i bransjene for å diskutere hvordan vi kan benytte oss av og bygge videre på den oppmerksomheten norsk kultur får internasjonalt.”

Daglig leder for Øyafestivalen, Tord Krogtoft, vil også delta i møtet sammen med representanter fra Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Utenriksdepartementet og Innovasjon Norge.

Møtet finner sted på Munch-museet fredag 12. august 2016.

Les mer om Norwegian Arts Abroad her.

(Foto: Thomas Haugersveen)

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com