Nyheter fra NORLA

Sommerhilsen fra Margit og Halldór

Img 6339
Foto: Ellen Trautmann Olerud.

Det siste halvåret har vært fylt opp av aktiviteter i forbindelse med Frankfurt-prosjektet og NORLAs kjerneaktiviteter. Forleggerseminarer, oversetterseminarer, ekspertbesøk fra kuratorer og pressereiser er bare noe av det som har funnet sted de siste månedene. Vi gleder oss til høsten. Høydepunktet blir når Norge overtar stafettpinnen fra Georgia under bokmessen i Frankfurt i oktober. Det blir startskuddet for gjestelandsåret!

Rekordår for oversettelse og bokhandlerstrategien
Vi går mot rekordår for oversettelse av norsk litteratur, det bunner ut i stor etterspørsel fra tyske forlag om å oversette norske titler. Vi har hatt besøk av 80 tyske forleggere i forbindelse med Frankfurt-prosjektet. I skrivende stund kjenner vi til 190 norske titler som gis ut i tysk oversettelse i løpet av 2018 og 2019. For at disse bøkene faktisk skal ende opp hos leserne, har vi innledet et strategisk samarbeid med tyske bokhandlere som kan være utslagsgivende for at det er norske bøker som ligger under juletrærne julen 2019 – og i mange år fremover. Startskuddet i satsingen gikk på bokmessen i Leipzig i år, og i løpet av høsten 2018 og våren 2019 inviterer vi tyske bokhandlere til Norge for å inspirere, engasjere og inkludere dem i Frankfurt-prosjektet.

Litteratur- og kulturprogrammet
Kjernen i Frankfurt-prosjektet er litteratur- og kulturprogrammet. Gjennom et omfattende program skal vi la et tysk publikum og en internasjonal bransje bli bedre kjent med, overrasket og utfordret av Norge og det norske. Litteraturprogrammet gjør at norske forfattere av sakprosa, litteratur for barn og unge og skjønnlitteratur for voksne får møte tysk publikum på litteraturhus, bokmesser og bokfestivaler mange steder i Tyskland fra og med januar 2019. Litteraturprogrammet kulminerer under bokmessen i Frankfurt med en rekke opplesninger og arrangementer på messeområdet. Arbeidet med å konkretisere programmet utvikles kontinuerlig og hoveddelene vil offentliggjøres under bokmessen i Frankfurt i år.

Kulturprogrammet innebærer utstillinger, konserter og scenekunst hovedsakelig i Frankfurt by, men også andre steder i Tyskland, hele høsten 2019. Det siste året har vi hatt besøk av en rekke kuratorer fra kulturinstitusjoner i Frankfurt. Et av høydepunktene i kulturprogrammet er utstillingen ved Museum Angewandte Kunst (MAK). Hele museet skal vies vårt lands kunst og kultur i en periode på tre-fire måneder. Utstillingen «House of Norway» kurateres av museumsdirektør Matthias Wagner K. Les gjerne mer om det her.

Finansiering av Frankfurt-prosjektet
Vi har nådd viktige milepæler i Frankfurt-prosjektet. Prosjektet er finansiert av regjeringen ved tre departementer, samt gjennom midler fra organisasjoner i norsk bokbransje, private stiftelser og næringsliv. I april i år presenterte vi prosjektets nye hovedsamarbeidspartnere: Thon Hotels, Oppland fylkeskommune, Oslo kommune og Norway Health Tech. Med disse om bord er prosjektet nærmest fullfinansiert. Nå arbeider vi med å få partnere til de store utstillingene som skal finne sted i Frankfurt som en del av kulturprogrammet.

Bransjetreff, bokmesser og festivaler
I halvåret som har gått har vi arrangert flere bransjetreff i utlandet. I mars organiserte vi bransjemøte og oversetterseminar i Paris i forbindelse med Salon du Livre. I juni organiserte vi bransjetreff i Wien for østerrikske forlag og oversettere. På bokmessen i Leipzig i mars var det rekordstort norsk oppmøte. 13 norske forfattere møtte leserne sine der, deriblant de fem Nye stemmer-deltagerne. NORLA organiserte oversetterseminar og messen markerte starten for vårt strategiske samarbeid med tyske bokhandlere. Les gjerne mer om årets bokmesse i Leipzig her.

Nye stemmer
En av våre målsetninger for Frankfurtsatsningen er å få frem nye forfatterskap og vise det rike mangfoldet i den norske samtidslitteraturen. Dette er bakgrunnen for vårt samarbeid med Talent Norge og Forleggerforeningen om delprosjektet «Nye stemmer».
Vårens kull av nye stemmer besto av Øystein Morten, Gudrun Skretting, Lars Petter Sveen, Lotta Elstad og Heidi Sævareid. I løpet av våren besøkte de bokmessen i Leipzig der 15 tyske oversettere hadde jobbet med tekstene deres. Fire møtte forleggere i London på et seminar i samarbeid med den norske ambassaden. Én av dem deltok på litteraturfestival i Montréal i Canada og en annen lanserte oversettelse av boka si i Kiev. Én var på researchreise til Nordrussland og møtte russiske norskstudenter. Noen deltok på oversetterseminarer i Lviv i Ukraina og Cluj i Romania. Høstens nye stemmer er nå valgt ut og vil bestå av Monica Isakstuen, Thomas Reinertsen Berg, Alfred Fidjestøl, Ingunn Thon og Linn Strømsborg. Programmet omfatter så langt 20 forfattere.

Litteratur ut i verden
Litteratur ut i verden (LUV) gir norske litterære agenter mulighet til å få større fotfeste i det internasjonale markedet. Eksportprogrammet har en ramme på 5 millioner kroner og er en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring. LUV er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og NORLA. Etter en søknadsprosess har syv bedrifter blitt utvalgt til å delta i programmet. Første treff ble arrangert 21. juni, les mer om det her.

Pressereiser
Pressereiser er en sentral del av PR-arbeidet i Frankfurt-prosjektet. I år har vi invitert to grupper med journalister for å gi dem en forsmak på hva de kan vente seg av Norges gjestelandsår. Den første gruppen tok vi med oss til Oslo og til litteraturfestivalen på Lillehammer. Den andre gruppen ble med på HKH Kronprinsesse Mette-Marits litteraturtog som gikk fra Kristiansand til Stavanger. Reisene resulterte i godt innhold i både tradisjonelle og sosiale medier. Eksempler er dette blogginnlegget av Kafeehaussitzer, Uwe Kalkowski og vlogger BuchGeschichten, Ilke Sayan, sine videoer. Det har vært reportasjer i blant annet Deutschlandfunk, Deutschlandradio, WDR og Süddeutsche Zeitung.

Valg av byråer for design og PR og arkitektfirmaer til design av gjestelandspaviljongen
I starten av dette halvåret inngikk vi en avtale med det tyske PR-byrået Literaturtest.
I avtalen med bokmessen poengteres det at gjestelandet må ha et tysk PR-byrå. Vi har allerede samarbeidet med byrået om presseturene og ser frem til å arrangere pressekonferanse på bokmessen i Frankfurt i år sammen med dem.

Designbyrået NODE skal utforme Frankfurt-prosjektets visuelle identitet og nettside. Identiteten og nettsiden er under utvikling nå og skal presenteres og tas i bruk fra høsten av. Nå får Frankfurt-prosjektet snart et helt eget uttrykk, det gleder vi oss til å dele.

I januar inviterte NORLA, i samarbeid med DOGA og NAL, til åpen plan- og designkonkurranse for utforming av paviljongen. 66 forslag ble godkjent til videre juryering. 26. juni offentliggjorde vi konkurransevinner og øvrig premierte utkast på en prisseremoni hos DOGA. Vinnerprosjektet er konkurranseutkastet «Norge forteller» utformet av arkitektkontorene manthey kula og LCLA office. I tiden fremover skal arkitektene videreutvikle ideen i samarbeid med NORLA. Vi gleder oss!

Snart høst!
Vi går en spennende høst i møte med ferdigstillelse av litteratur- og kulturprogram, visuell identitet og nettside, paviljong, besøk fra tyske bokhandlere og mye mer. Høstens høydepunkt blir når vi under bokmessen i Frankfurt i år, overtar stafettpinnen fra Georgia og offisielt blir gjesteland. Vi gleder oss!

Heldigvis er det snart høst – men før den tid ønsker vi alle en riktig god sommer!

På vegne av NORLA og Frankfurt-teamet,
Margit Walsø og Halldór Guðmundsson

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019