Nyheter fra NORLA

Sommerhilsen fra NORLAs direktør Margit Walsø

Sommer 2.plass per sommer3
Oslo. Photo: Per Øystein Roland

Vårens største nyhet for norsk kulturliv var at Norge fikk status som hovedland ved Bokmessen i Frankfurt 2019. Kulturministeren understreket i sin tale ved signering av avtalen at det er en unik posisjon vi nå får til å internasjonalisere norsk litteratur og kultur. Hun understreket også bokmessens sterke posisjon i det viktige tyske markedet og internasjonalt som en mulighet for norsk næringsliv. Satsingen gir bred eksponering for norske forfattere og økt litteratureksport i årene som kommer. Bokbransjens samlede innsats blir avgjørende, og Bokdagen i juni viste med all tydelighet at bransjen er rede til å nytte sjansen. Satsingen begynner nå. NORLAs program for talentutvikling for de nye litterære stemmene innenfor alle sjangre igangsettes alt til høsten, i samarbeid med Talent Norge og Forleggerforeningen.

Vi er glade for den gode responsen som oversetterhotellet vårt har fått, og for de fire oversettere som besøkte NORLA i april. På den populære festivalen Oversatte dager i Oslo i februar, arrangerte NORLA kåserikonkurranse om oversettelse der tre flotte vinnere fremførte sine bidrag. Til Norsk litteraturfestival på Lillehammer inviterte vi noen av oversetterne av Havboka til Morten A. Strøksnes, til å diskutere oversettelse, dele erfaringer og til møte med forfatteren. Det ble et spennende og fruktbart seminar der kystkultur i Norge ble belyst gjennom perspektiver fra åtte ulike språk.

Den internasjonale interessen for norsk barnelitteratur er sterk, ikke minst i asiatiske land. Det ble skapt et godt og effektivt møtepunkt mellom japanske forleggere, oversettere og norske bransjefolk og forfattere da NORLA i mars arrangerte et to dagers seminar om norsk litteratur i Tokyo, i samarbeid med den norske ambassaden.
Og i forrige uke deltok NORLA og forfattere fra Norge for første gang på den internasjonale bokmessen i Seoul, Sør-Korea.

NORLA takker for en spennende bokvår, og ønsker alle våre samarbeidsparter en god sommer!

Se oversikt over våre planlagte aktiviteter høsten 2016 her.

(Foto: Oslo. Per Øystein Roland)

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com