Nyheter fra NORLA

Stor norsk aktivitet i Frankfurt

Frankfurt kollasj 3 bilder
Foto: Mette Børja

Bokmessen i Frankfurt er verdens største bokmesse og i år var alle norske deltakere for første gang samlet på én stor felles stand, i et styrket samarbeid mellom Forleggerforeningen, de norske agentene, NORLA og forlagene. Dette ble et sentrum for stor aktivitet og god energi, og standen var selvfølgelig også smykket med mange gode og flotte bøker i alle genre.
Fra NORLA deltok i år alle syv medarbeidere på bokmessen og det er første gang! Dette var også NORLAs 25. år i Frankfurt, noe som ble markert med hyggelig påskjønnelse fra bokmessen, en deilig kake levert på standen.

Norge er hovedland ved bokmessen i Frankfurt i 2019, og vi er allerede godt i gang med samarbeidet med andre kunstfelt gjennom vårt nettverk Norwegian Arts Abroad. Mange av våre samarbeidspartnere deltok på bokmessen for første gang. Eksportorganisasjonene Norwegian Crafts, Norsk Filminstitutt og Danse- og teatersentrum var godt representert. I tillegg besøkte Norsk litteraturfestival på Lillehammer årets bokmesse. Også to av de norske forfatterforeningene hadde representanter i Frankfurt; DnF (Den norske Forfatterforening) og NFF (Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening). Munchmuseet er allerede i dialog med tyske museer med henblikk på aktiviteter i 2019 og flere ansatte var til stede på messen. Og også Innovasjon Norge, ved sin Tysklandsansvarlige, deltok på årets bokmesse.

2016 helleland og naa i frankfurt foto andre gali
Kulturminister Linda Hofstad Helleland (nr. 2 fra høyre) og Norwegian Arts Abroad i Frankfurt. Foto: André Gali

Vi satte stor pris på at kulturminister Linda Hofstad Helleland besøkte bokmessen. Hun fikk oppleve det enorme aktivitetsnivået og mangfoldet, og se alle mulighetene et hovedland får for kultureksponering både på selve bokmessen og i Frankfurt/Tyskland forøvrig. Hun uttalte blant annet til NRK at det er gledelig å se opprustingen som nå skjer blant norske litteraturagenter, siden det å ha rettigheter på norske hender er viktig.
Hofstad Helleland ble også intervjuet av bransjetidsskriftet Publishing Perspectives, les intervjuet her.

NORLA samarbeider med Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet om satsningen frem mot 2019. Representanter for de to første og fra ambassaden i Berlin deltok også under årets besøk.

Bokmessen i Frankfurt går over fem dager, hvor de tre første er forbeholdt bransjebesøkende. NORLAs medarbeidere møtte i løpet av disse dagene et stort antall forleggere fra alle verdensdeler. Særlig tyskspråklige forleggere er alt godt i gang med å lete etter gode, norske bøker til utgivelse i hovedlandsåret 2019.
Vi møtte også mange av de dyktige oversetterne, som er uunnværlige bidragsytere når det gjelder å formidle norsk litteratur ut i verden.

20161020 171902
NORLAs fokustitler i Frankfurt. Foto: Mette Børja

Det ble solgt rettigheter til mange norske bøker i løpet av bokmessen, både skjønnlitteratur, bøker for barn og unge, samt sakprosa. Av skjønnlitterære titler vakte særlig Vigdis Hjorths roman “Arv og miljø” stor interesse, den ble solgt til tre nye land og vurderes av enda et tredvetalls forlag. Og også Johan Harstads store roman, i alle betydninger av ordet, “Max, Mischa og Tetoffensiven”, ble solgt til enda et nytt land under messen.
Særlig populære sakprosatitler blant utenlandske forlag var “Stillhet i støyens tid” av Erling Kagge og “Landene som forsvant” av Bjørn Berge.
Også flere titler for barn og ungdom ble solgt direkte på messen, bl.a. Gry Moursunds “Tre biler og en død katt”.

Under årets messe ble også 25-års-jubileet for Jostein Gaarders bok “Sofies verden” behøring markert. Romanen ble en voldsom suksess både nasjonalt og internasjonalt og regnes som den ene utgivelsen som markerte startskuddet for norsk litteraturs suksess i utlandet. Les mer.

Vi i NORLA ser frem til å fortsette vårt intense arbeid med å formidle god norsk litteratur til verden, og spesielt opptrappingen mot storsatsningen til Frankfurt i 2019!

Se NRKs bilder fra årets bokmesse i Frankfurt på Facebook.

Se NORLAs fokustitler for høsten 2016 her.

Se våre tidligere omtaler av den norske 2019-satsningen her.

Interessert i å lese flere reisebrev fra NORLA?
Nå har vi samlet alle sakene her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019