Nyheter fra NORLA

Tilbake til ordinær tildeling oversettelsesstøtte

Ap bøker4 shanghai
Foto: Andrine Pollen

15. april kom NORLA med en ny, midlertidig garantiordning for oversettelsesstøtte. Det var behov for å støtte forfattere, oversettere, forleggere og litterære agenter i en uoversiktlig fase av koronapandemien.

NORLAs oversettelsesstøtte skal stimulere utenlandske forlag til å utgi bøker av forfattere fra Norge. Det er derfor en glede å meddele at responsen for ordningen har vært overveldende. 430 søknader er innvilget bare i de første søknadsrundene for 2020, inkludert et rekordhøyt antall skjønnlitterære søknader i siste søknadsrunde i august. Det er positivt at interessen for norsk litteratur holder seg på et høyt nivå i mange markeder over hele verden, også Norden.

NORLA oppfordrer til fortsatt litteraturutveksling. Ut året 2020 fortsetter vi med den gode, ordinære oversettelsesstøtten for skjønnlitteratur, faglitteratur, og barne- og ungdomslitteratur, der søknadene vurderes av NORLA to faglige råd. Den midlertidige garantiordningen er avsluttet for inneværende år og vil ikke gjelde for de to siste søknadsrundene i 2020.
Vi oppfordrer alle utgivere av norsk litteratur om å søke tilskudd til oversettelse på vanlig måte og håper på fortsatt stor interesse for de gode bøkene fra Norge.

Les mer om våre støtteordninger her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019