Utlysninger

NORLA søker en polsktalende praktikant

Praktikantstillingen egner seg for studenter eller nyutdannede som snakker og skriver polsk og engelsk flytende og som ønsker arbeidserfaring.
Kjenner du du noen som passer beskrivelsen eller ønsker du å søke selv?
Arbeidssted er Oslo.

Søknadsfrist: Utløpt (var 25. april 2022)
Les mer her

Reisetilskudd for oversettere til bokmessen i Warszawa

NORLA tilbyr reisetilskudd til oversettere av norsk litteratur til polsk, 1.000 NOK pr oversetter. Oversettere som har vesentlig større utlegg for reise og opphold bes sende oss et begrunnet konstandsoverslag.
Spørsmål rettes til Dina Roll-Hansen

Søknadsfrist: utløpt (var onsdag 20. april 2022)
Se søknadsskjema her

Reisetilskudd til lærere og studenter i norsk språk og litteratur ved polske universiteter, for reise til bokmessen i Warszawa

NORLA tilbyr reisetilskudd og ønsker at én lærer fra hvert universitet søker samlet for en gruppe studenter/lærere.
Anslagsvis gis et tilskudd på opptil 700 NOK pr student og for opptil 7 studenter/lærere fra hvert lærested. Hvis flere enn dette ønsker å reise ber vi om at det oppgis i søknaden.
Vi setter pris på at hvert universitet velger én søker som administrerer reisene, samt mottar og fordeler tilskuddet på de som reiser.
Spørsmål rettes til Dina Roll-Hansen

Søknadsfrist utløpt (var onsdag 20. april 2022)
Se søknadsskjema her

Reisetilskudd agenter/forlag til bokmessen i Warszawa

NORLA tilbyr 10 reisetilskudd á 4000 NOK, som skal gå til å dekke reise og hotell for en person, i forbindelse med gjestelandsprosjektet ved bokmessen i Warszawa.

Hvem kan søke?
• Profesjonelle norske aktører innen rettighetssalg av litteratur til utlandet.
• Søker må være registrert i Brønnøysundregistrene som norsk agentur/forlag for å kunne motta tilskuddet.
• Tilskuddsordningen omfatter ikke forfattere, det vil si utøvende kunstnere.

Søknadsfrist: utløpt (var mandag 11. april 2022)