For agenter og forlag

Fellowship for forleggere

Vi inviterer for første gang utenlandske forleggere til å søke fellowship for deltagelse på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i mai 2019.

Fellowship-programmet arrangeres av NORLA i samarbeid med Den norske Forleggerforening, og tiltaket mottar økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet.

Les mer her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com