For agenter og forlag

NORLAs utviklingsprogram for nye forfatterstemmer

Kull 1 4
NORLAs nye stemmer, kull 1-4

UTLYSNING

Vi inviterer med dette alle forlagsredaksjoner og litterære agenter til å foreslå kandidater til vårt femte kull av NORLAs talentutviklingsprogram «Nye stemmer». Programmet er et ledd i satsningen på Frankfurt 2019, der en viktig målsetning er å få frem nye forfatterstemmer.
Programmet er finansiert av Talent Norge og Den norske Forleggerforening, mens NORLA har ansvaret for gjennomføringen.

Programmet skal handle om den utadrettede og internasjonale delen av det å være forfatter. Det skal gi innblikk i oversetteres arbeid, i presentasjonsteknikk, kunnskap om internasjonale bokmarkeder, språktrening, praktisk erfaring og internasjonale kontakter. Opplegget vil bestå delvis av samlinger i Norge, delvis av reiser til utlandet. Vi vil utnytte NORLAs store internasjonale nettverk til å lage et godt opplegg som omfatter deltakelse på festivaler, bokmesser og oversetterseminarer. Programmet er ikke ment som noen skriveskole, men tanken er at møtet med et utenlandsk publikum vil bidra til bevisstgjøring av og nye perspektiver på eget forfatterskap.

Det skal tas opp puljer på 3-5 deltakere to ganger i året frem mot 2019. Hver deltaker vil følge programmet i ca. 6 måneder. Totalt vil programmet omfatte oppunder 30 deltakere fordelt på alle sjangre.

Deltakerne vil få dekket utgifter i forbindelse med samlinger og reiser, men deltakelse er ikke honorert. Deltakerne skal være personlig motivert til å delta i programmet og ha lyst og tid til å reise. Neste kull vil tas ut i løpet av høsten og starte i januar 2019. Det legges opp til et par samlinger i Norge, samt 1-2 utenlandsreiser pr deltaker. Programmet kan delvis skreddersys for den enkelte.

Utvelgelsen av deltakere vil foregå etter følgende kriterier:
• Deltakerne skal ha et påbegynt forfatterskap og publisert minst 1-2 bøker eller tilsvarende
• Litterær kvalitet vil bli vektlagt
• Internasjonalt potensiale vil bli vektlagt
• Deltakerne må ha en agentavtale

Programmet er åpent for nye forfatterstemmer innen både barne- og ungdomslitteratur, skjønnlitteratur for voksne og sakprosa. Også tegneserieforfattere og billedbokskapere kan foreslås.

Forlagsredaksjoner og litterære agenter er velkomne til å sende utfylt søknadsskjema, elektronisk manus samt 3 eks. av forfatterens siste/mest relevante bok til
NORLA, Postboks 1414 Vika, 0115 Oslo,
eller pr epost til NORLAs praktikant: Anna Schüller innen 15. oktober 2018.

Vurdering og utvalg gjøres av NORLAs administrasjon i samråd med fagpersoner fra NORLAs litterære råd for skjønnlitteratur og sakprosa.

Spørsmål om ordningen kan rettes til Dina Roll-Hansen. Tlf: 23 08 41 04 / 90 75 90 94.

Les alt om Nye stemmer-programmet og deltagere her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com