For arrangører

Prosjektstøtte til deltakelse i kulturprogrammet i Frankfurt-satsingen

NORLA kan bidra med prosjektstøtte til profesjonelle norske kunst- eller kulturaktørers deltakelse i Frankfurt-satsingen 2019. Merk at søknadsfrist er 15. mai 2018.

Om Frankfurt 2019
I 2019 er Norge gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt. Bokmessen arrangeres i oktober hvert år, og har siden 70-tallet hatt ett land eller landområde i fokus. I 2019 har Norge denne rollen. Gjestelandsstatusen har Norge i hele 2019, og det å være gjesteland innebærer både et litteraturprogram og et kulturprogram.

  • Litteraturprogrammet (aktiviteter og opplesninger på litteraturhus, bokfestivaler, bokhandler etc.) innebærer aktiviteter i mange deler av Tyskland hele året 2019.
  • Kulturprogrammet (utstillinger, scenekunst, konserter, seminarer etc.) finner hovedsakelig sted i Frankfurt høsten 2019, men det vil også være større arrangementer i andre byer.

Les mer om Frankfurt-satsingen her

Denne prosjektstøtteordningen gjelder profesjonelle norske kunst- og kulturaktører som ønsker å bidra til kulturprogrammet, ikke litteraturprogrammet.

Tildelingskriterier
En forutsetning for tildeling er at prosjektet har forankring hos en tysk samarbeidspartner og at tiltaket finner sted i Tyskland i 2019, fortrinnsvis i løpet av høsten. Det er helt sentralt at programmeringen beror på tysk interesse og eierskap. Tysk forankring betyr både faglig og finansiell deltakelse.

Tilskuddsmottaker skal være norsk statsborger eller bosatt i Norge. Dersom det foreligger praktiske grunner, kan tilskuddet utbetales helt eller delvis til tysk partner.

Prosjektene som får tildelt støtte kan gjerne være tverrfaglige. Det er vurdert som positivt, men ikke en forutsetning, å inkludere det litterære perspektivet.

Behandling av søknadene
Søknadene behandles av NORLA. Eksterne råd innhentes ved behov. NORLA vil prioritere søknadene ut fra en overordnet vurdering av den samlede norske presentasjonen.

Dersom støtte innvilges
Prosjekter som innvilges støtte vil inkluderes i et omfattende PR- og markedsføringsapparat tilgjengelig for hovedlandssatsingen. Nærmere informasjon om dette vil følge separat.

Utbetaling av midler vil skje trinnvis i henhold til budsjett og nærmere avtale.

Innsendt materiale
Utfylt søknad – maks 1-2 A4-sider. Se søknadsskjema.

SØKNADSFRIST:
Beklager, søknadsfristen 15. mai 2018 er gått ut, og søknadsskjemaet nedenfor er derfor fjernet.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com