For arrangører

Studentstipender til Frankfurter Buchmesse 2019 for norsk-studenter ved tyskspråklige universiteter

I forbindelse med at Norge er gjesteland under bokmessen i Frankfurt i 16.-20. oktober 2019 ønsker NORLA at også studenter i norsk ved universiteter i Tyskland, Sveits og Østerrike får ta del i dette prosjektet.

Vi har satt av midler til inntil 60 studentstipender. Disse vil dekke reisekostnader på opptil 100 Euro i tillegg til å dekke inngangsbillett til messen.

Vi ber om at studentene selv fyller ut søknadskjemaet dere finner på lenken under innen 1. april.
Hvem som tildeles stipend vil avgjøres ved loddtrekning. Dere vil få svar innen 1. mai.

Vi setter som en forutsetning for å få stipend at søkerne vil stille som frivillige dersom det er behov. Dette kan bety for eksempel å følge en forfatter rundt i Frankfurt, bemanne paviljongen eller liknende.

Ved å sende inn dette søknadskjema gir du ditt samtykke til at NORLA mottar opplysningene ovenfor om deg til bruk i planlegging av prosjektet.
Opplysningene slettes når prosjektet avsluttes etter Bokmessen i Frankfurt 2019.

Søknadsskjemaet finnes her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com