For arrangører

Reisestøtte til utviklingsformål på litteraturfeltet

Per 1. januar 2018 har Utenriksdepartementet trukket tilbake finansieringen av 03 tilskuddet, og NORLA tilbyr derfor ikke lenger støtte gjennom 03-ordningen.

NORLA forvalter en årlig sum for reisestøtte på litteraturfeltet til utviklingsformål på vegne av Utenriksdepartementet (UD).
Det overordnede formål er å styrke kultursektoren i utviklingsland.

Disse bistandsmidlene (03-midler) skal brukes på tiltak som styrker kompetanse og profesjonalitet i kultursektoren og bidrar til institusjonsutvikling og kulturell infrastruktur i mottakerlandene. Det blir lagt vekt på å finne gode strategiske samarbeidspartnere, kanaler og nettverk.
NORLA har for tiden India som satsingsområde og enkelte prosjekter i den arabiske verden.

Les mer om Norges globale kultursamarbeid på Utenriksdepartementets nettsider her.

De såkalte 03-landene er definert ut fra OECDs kriterier og omtales som DAC-countries, eller land som er godkjent for ODA (official development aid).
Se oversikt over hvilke land det gjelder her.

Begrunnet søknad med budsjett sendes NORLA som en e-post til firmapost@norla.no.
Skriv «Utviklingsformål» i emnefeltet.