For oversettere

Formidlingstilskudd for oversettere

NORLA utlyser midler til oversettere som har ideer til hvordan litteratur kan formidles digitalt eller også på vanlig måte innen rammene som koronasituasjonen tillater.

Dette kan være digitale opplesningsrekker eller seminarserier, mindre, fysiske arrangementer på biblioteker og lignende, eller helt andre tiltak for kreativ formidling av norsk litteratur. Benytt søknadsskjemaet for å sende oss en kort prosjektbeskrivelse og et budsjett. NORLA kan gi tilskudd på inntil 5-7.000 kroner til denne typen prosjekter.

Man søker på eget søknadsskjema (under).

Ordningen er løpende, og søknader behandles i månedlige møter.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019