For oversettere

Oversetterstipend til Lillehammer 2020

For 25. gang ønsker NORLA å samle oversettere av norsk litteratur på Lillehammer i forbindelse med Norsk Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene. Og i år ønsker vi å fokusere på barne- og ungdomslitteraturen.
Vi inviterer derfor oversettere med et særskilt engasjement for å oversette litteratur for unge lesere til å søke deltagelse for perioden 26.- 29.5.2020.

For inntil ti deltakere dekker NORLA reisekostnader, kost og losji fra tirsdag 26.5. til fredag 29.5. Det er mulig å utvide oppholdet for egen regning.
Deltakerne vil få faglig påfyll og kan fritt følge festivalens rikholdige program, som blant annet byr på mange arrangementer viet barne- og ungdomslitteraturen (i Pegasus-programmet).
I tillegg kan oversetterne delta på deler av årets internasjonale forleggerseminar. Dette seminaret arrangeres av NORLA i samarbeid med Den norske Forleggerforening, og har også fokus på barne- og ungdomslitteratur.

Vi ser frem til innholdsrike dager med språklige diskusjoner og faglig påfyll!

Søknadsfrist: 1. mars 2020.

Det søkes på eget søknadsskjema og oppdatert CV må vedlegges.

Stipendet kan bare søkes av dem som oversetter direkte fra norsk og som har oversatt minst én bok for barn og unge.

Les mer

Mer om NORLAs program under fjorårets litteraturfestival på Lillehammer her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019