For oversettere

Reisestipend til Bok & Bibliotek-messen i Gøteborg 2019

Årets Bok & Bibliotek-messe i Gøteborg går av stabelen 26. – 29. september. NORLA utlyser også i år seks reisestipender á NOK 3.350 for oversettere som oversetter norsk litteratur til andre språk og som ønsker å delta på messen.

Stipendsummen på NOK 3.300 er ment å dekke utgiften til et 4-dagers seminarkort, som gir fri adgang til alle seminarer under messen. Den enkelte søker må selv dekke øvrige utgifter til reise og opphold.

Merk at ordningen kun gjelder dem som oversetter direkte fra norsk.

Her finnes all praktisk info om messen.

Hvordan søke?

Søknad sendes på eget søknadsskjema (under), og CV må vedlegges.
Sendes til Oliver Møystad og merkes “Gøteborg”.

Søknadsfrist er 10.6. 2019.

Vi gjør oppmerksom på at NORLA har en begrenset sum til rådighet, og at det ikke nødvendigvis vil være mulig å tildele stipend til alle søkere.

Oversettere som får innvilget stipend må selv kjøpe inngangsbilletter etter eget ønske (merk at det etter 24.06. tilkommer en mindre prisøkning på alle adgangsbilletter).
Oversetterne må også selv bestille og bekoste reise/opphold i forbindelse med messen.

I etterkant av messen ønsker NORLA tilsendt en kort rapport fra oversettere som er blitt innvilget stipend.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com