For oversettere

Reisestipend til Bok & Bibliotek-messen i Gøteborg 2017

Årets Bok & Bibliotek-messe i Gøteborg går av stabelen 28. september – 1. oktober. NORLA utlyser også i år seks reisestipender á NOK 3.300 for oversettere som oversetter norsk litteratur til andre språk og som ønsker å delta på messen.

Stipendsummen på NOK 3.300 er ment å dekke utgiften til et 4-dagers seminarkort, som gir fri adgang til alle seminarer under messen. Den enkelte søker må selv dekke øvrige utgifter til reise og opphold.

Merk at ordningen kun gjelder dem som oversetter direkte fra norsk.

Her finnes all praktisk info om messen.

Se eller få tilsendt bokmessens rikholdige program.

Hvordan søke?

Søknad sendes på eget søknadsskjema (under), og CV må vedlegges.
Sendes til Hege Langrusten og merkes “Gøteborg”.

Søknadsfrist er 3.8. 2017.

Vi gjør oppmerksom på at NORLA har en begrenset sum til rådighet, og at det ikke nødvendigvis vil være mulig å tildele stipend til alle søkere.

Oversettere som får innvilget stipend må selv kjøpe inngangsbilletter etter eget ønske (merk at det etter 7.8. tilkommer en mindre prisøkning på alle adgangsbilletter).
Oversetterne må også selv bestille og bekoste reise/opphold i forbindelse med messen.

I etterkant av messen ønsker NORLA tilsendt en kort rapport fra oversettere som er blitt innvilget stipend.