For oversettere

Reisestipend til Bokmässan i Gøteborg 2022

Bokmässan i Gøteborg går i år av stabelen 22. – 25. september. NORLA utlyser seks reisestipender á NOK 2.600 for oversettere som oversetter norsk litteratur til andre språk og som ønsker å delta på messen.

Stipendsummen er ment å dekke utgiften til et 4-dagers seminarkort, som gir fri adgang til alle seminarer under messen. Den enkelte søker må selv dekke øvrige utgifter til reise og opphold.

Merk at ordningen kun gjelder dem som oversetter direkte fra norsk.

Her finnes all praktisk info om messen.

Hvordan søke?

Søknad sendes på eget søknadsskjema (under), og CV må vedlegges.
Sendes til Oliver Møystad og merkes “Gøteborg”.

Søknadsfrist: Utløpt (var 25. august 2022, kl. 12 – CEST)

Vi gjør oppmerksom på at NORLA har en begrenset sum til rådighet, og at det ikke nødvendigvis vil være mulig å tildele stipend til alle søkere.

Oversettere som får innvilget stipend må selv kjøpe inngangsbilletter etter eget ønske.
Oversetterne må også selv bekoste og bestille reise/opphold i forbindelse med messen.

I etterkant av messen ønsker NORLA tilsendt en kort rapport fra oversettere som er blitt innvilget stipend.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019