Utløpt (var 24.8.2023)

Reisestipend til Bokmässan i Gøteborg 2023

Bokmässan i Gøteborg går av stabelen 28. september – 1. oktober. NORLA utlyser seks reisestipender á NOK 3.000 for oversettere som oversetter norsk litteratur til andre språk og som ønsker å delta på messen.

Stipendsummen er ment å bidra til et 4-dagers seminarkort, som gir fri adgang til alle seminarer under messen.
Oversettere som får innvilget stipend må selv kjøpe inngangsbilletter etter eget ønske.
Oversetterne må også selv bekoste og bestille reise/opphold i forbindelse med messen.

Merk at ordningen kun gjelder dem som oversetter direkte fra norsk.
I år prioriteres søkere som ikke deltok på NORLAs oversetterkonferanse på Kløfta.

I etterkant av messen ønsker NORLA tilsendt en kort rapport fra oversettere som er blitt innvilget stipend.

Søk her

Søknadsfrist: Utløpt (var 24. august)

Her finnes all praktisk info om messen.

Vi gjør oppmerksom på at NORLA har en begrenset sum til rådighet, og at det ikke nødvendigvis vil være mulig å tildele stipend til alle søkere.