Frankfurt 2019

Norge er gjesteland ved verdens største bokmesse, Bokmessen i Frankfurt, i 2019!

20160512 norla 260
NORLAs direktør Margit Walsø og direktør for Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos, signerer kontrakten om Norge som gjesteland i 2019. Foto: Eivind Røhne

At Norge skal være gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019 er den største norske kulturelle satsningen i utlandet noensinne, og betyr et gedigent løft for norsk litteratur og andre kunstformer internasjonalt.
NORLA leder arbeidet fram mot 2019, og vil samarbeide tett med forfattere, forlag, agenter, kunstinstitusjoner og andre kulturaktører om å lage et slagkraftig og attraktivt program.

Her har vi samlet informasjon om prosjektet.
Nederst på siden kan du lese søknaden NORLA sendte Frankfurt-messen, med satsningens mål og foreløpige programlinjer.

NORLAs prosjektorganisasjon

2017 prosjektteamet foto mette børja
Foto: Mette Børja

Det er NORLA som står for gjennomføringen av det norske gjestelandsprosjektet. Prosjektleder for Frankfurt 2019 er Halldór Gudmundsson, som rapporterer til NORLAs direktør Margit Walsø. Med i prosjektteamet er litteraturkoordinator Andrine Pollen og fungerende kulturkoordinator Marit Ingvill Sande. Teamet vil gradvis utvides.
Les mer om prosjektlederen og om teamet.

“Nye stemmer”

Nyrekruttering av forfattere og å bringe fram nye litterære stemmer internasjonalt er et viktig mål med satsningen på Frankfurt. Derfor er NORLA glade for å ha inngått et utviklingsprogram – “Nye stemmer” – i samarbeid med blant annet Talent Norge og Den norske Forleggerforening. Dette programmet vil gi rom for å få synliggjort deler av den rike litterære underskogen.
Se samlesiden for satsningen her.

2017 nye stemmer 1 se fotokred.
© Fotograf ø. til venstre: Linnea Syversen, ø. til høyre: Kateryna Babkina, nederste to bilder: Agnete Brun.

Høsten 2016 ble første kull på fire forfattere valgt ut; Simen Ekern, Sigbjørn Mostue, Roskva Koritzinsky og Nils Henrik Smith. Og i januar 2017 møttes de til oppstart med et rikholdig program.
Bli bedre kjent med forfatterne her.

I årene frem mot 2019 vil ca. 20 forfattere få tilbud om å delta i et utviklingsprogram som fokuserer på den internasjonale dimensjonen av forfatteryrket. Programmet vil legge til rette for utvikling gjennom erfaringsutveksling, reiser, foredrag, aktiviteter og nettverksbygging.

“Nye stemmer” skal ikke være noen skriveskole og NORLAs perspektiv på talentutvikling ligger i å skape muligheter for internasjonal eksponering, styrke nettverk og bevisstgjøring av de utadrettede sidene ved forfattervirket. Programmet skal gi innblikk i oversetteres arbeid, medietrening, kunnskap om internasjonale bokmarkeder, resepsjon og kritikk, samt la deltakerne møte lesere fra andre land.
Seniorrådgiver i NORLA Dina Roll-Hansen er prosjektleder for programmet.

Allerede våren 2017 kunne norske forlagsredaksjoner nominere nye kandidater til andre kull i programmet. Søknadsfrist var 15. mars.
Les mer.

Historikk

NORLA har i flere år arbeidet intenst for at Norge skulle bli gjesteland ved verdens største bokmesse, eller “søke om litteraturens OL” som det også er blitt omtalt. Våren 2015 ble det kjent at en samlet norsk bokbransje gikk inn for at Norge skulle bli gjesteland, og i oktober samme år kom gladmeldingen om at Stortinget vedtok å støtte søknaden med en bevilgning på 30 millioner kroner.
Les mer.

2016 signeringen er gjort foto eivind røhne
Foto: Eivind Røhne

Og endelig:
Den 12. mai 2016, i Nationaltheatrets foajé i Oslo – foran et begeistret publikum – undertegnet NORLAs direktør Margit Walsø og Frankfurter Buchmesses direktør Juergen Boos avtalen som bekrefter at Norge er gjesteland ved bokmessen i Frankfurt i 2019.

Les alt om signeringsseremonien og se bildene her.

Se pressedekningen etter signeringsseremonien her.

Kulturprogrammet i Frankfurt 2019

Den norske gjestelandssatsningen til bokmessen i Frankfurt vil i tillegg til litteratur også inkludere et omfattende kulturelt rammeprogram,
hvor gjestelandet presenterer et godt innblikk i sitt kunst- og kulturliv i hele Frankfurt by samme høst som messen finner sted.
Frankfurt har mange gode museer og kulturinstitusjoner som kan velge å ta del i dette når de synes gjestelandet har spennende ting å by på.
NORLA har allerede et nært samarbeid med våre kollegaer i nettverket Norwegian Arts Abroad om kulturprogrammet i 2019.

I mars 2017 reiste NORLAs prosjektleder Halldór Guðmundsson og kulturkoordinator Marit Ingvill Sande til Frankfurtog ble mottatt med åpne armer og stor interesse.
Les mer om reisen og de ulike kulturinstitusjonene de møtte her.

NORLA inviterer til innspillskonferanse om Bokmessen i Frankfurt 2019

Konferansen er åpen for alle interesserte og etterfølges av en mottakelse.
Tid: Onsdag 26. april 2017, kl. 13 – 19.
Sted: Sentralen (Marmorsalen), Øvre Slottsgt. 3, Oslo.

Hør – om hva det betyr å være æresgjest på verdens største bokmesse
Se – alle de spennende mulighetene som ligger i det kulturelle programmet rundt messen
Møt – folk fra bokmessen i Frankfurt, tyske nøkkelpersoner, folk fra bokbransjen og kulturlivet og Margit og Halldór som skal ha ansvaret for det hele.
Kom – og ta med deg dine egne idéer!

Se programmet og les mer
Påmeldingsfrist: 20. april

Les mer om hva som skjedde på konferansen, og se bilder her

Fakta om bokmessen og status som gjesteland

Bokmessen i Frankfurt er verdens største markedsplass innenfor litteratur og media og den arrangeres i oktober hvert år. Hit kommer over 10 000 journalister, 7000 forlag og 300 000 besøkende. Bokmessen kalles “The World Capital of Ideas”.

Hvert år løftes et land frem som gjesteland. Norge er valgt som gjesteland i 2019 og vil dermed få presentere vårt lands litteratur og kultur, inkludert en egen paviljong på ca. 2000 kvadratmeter. Et omfattende kulturelt og litterært program vil begynne tre år i forveien og gradvis trappes opp.
I tillegg til litteratur, bøker og forfattere promoteres andre kunstformer gjennom et stort antall arrangementer og presseoppslag, og det finnes neppe noen annen arena i verden som gir så stor samlet oppmerksomhet på ett land.

Mer om gjestelandsstatus ved bokmessen her.

Tidligere gjesteland.

Og mer informasjon om bokmessen i Frankfurt her.

Se også tall og fakta fra fjorårets messe her.

Finansiering av prosjektet

En samlet norsk bokbransje ser Norges gjestelandstatus ved bokmessen i Frankfurt i 2019 som et viktig kulturelt initiativ og en god investering. Også i kultursektoren ble satsningen tidlig møtt med entusiasme. Stortingets og Regjeringens engasjement viser at den samlede norske investeringen er godt motivert.
Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og Næringsdepartementet dekker hver sin tredjedel av et statlig tilskudd på 30 millioner. I tillegg kommer private midler på 13 millioner fra bokbransjen og stiftelser. Flere private aktører fra næringslivet inviteres også til å utnytte muligheten til profilering gjennom gjestelandssatsningen.

Søknaden som ligger til grunn for Frankfurt 2019

Nederst på siden kan du lese søknaden NORLA sendte Frankfurt-messen, med den norske satsningens mål og foreløpige programlinjer.

Les mer

Du finner all NORLAs omtale av Norge som gjesteland i Frankfurt 2019 her.