Nye stemmer

Nye stemmer

Endelig kollasj talenter
© Fotograf ø. til venstre: Linnea Syversen, ø. til høyre: Kateryna Babkina, nederste to bilder: Agnete Brun.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019. Nyrekruttering av forfattere og å bringe fram nye litterære stemmer internasjonalt er et viktig mål med satsningen. NORLA har inngått utviklingsprogrammet Nye stemmer i samarbeid med blant annet Talent Norge og Den norske Forleggerforening. Dette programmet vil gi rom for å få synliggjort deler av den rike litterære underskogen.

Høsten 2016 ble første kull på fire forfattere valgt ut; Simen Ekern, Sigbjørn Mostue, Roskva Koritzinsky og Nils Henrik Smith. Og i januar 2017 møttes de til oppstart med et rikholdig program.

Klikk her for å lese mer om bøkene til de fire første forfatterne

Bli bedre kjent med forfatterne her.
Og se prøveoversettelser nederst på siden.

Nye stemmer-kalender:

I januar 2017 var gruppens semesterstart.
I mars deltar de fire forfatterne på bokmessen i Leipzig.
Og i mai vil de delta på georgisk oversetterseminar og ved bokmessen i Tbilisi, der Norge i år er fokusland. Les mer.

I årene frem mot 2019 vil ca. 20 forfattere få tilbud om å delta i et utviklingsprogram som fokuserer på den internasjonale dimensjonen av forfatteryrket. Programmet vil legge til rette for utvikling gjennom erfaringsutveksling, reiser, foredrag, aktiviteter og nettverksbygging.

Nye stemmer skal ikke være noen skriveskole og NORLAs perspektiv på talentutvikling ligger i å skape muligheter for internasjonal eksponering, styrke nettverk og bevisstgjøring av de utadrettede sidene ved forfattervirket. Programmet skal gi innblikk i oversetteres arbeid, medietrening, kunnskap om internasjonale bokmarkeder, resepsjon og kritikk, samt la deltakerne møte lesere fra andre land.

Seniorrådgiver i NORLA Dina Roll-Hansen er prosjektleder for programmet.