For agenter og forlag

Oversettelsesstøtte

NORLAs oversettelsesstøtte skal stimulere utenlandske forlag til å utgi bøker av norske skjønn- og faglitterære forfattere. Forlag fra hele verden, også Norden, kan søke NORLAs støtte til oversettelse av norsk litteratur.

Se hvilke typer litteratur som kan motta støtte under “Kriterier” her.

Les mer støtte til oversettelser innen Norden her.

Teksten må utgis i bokform, og man må søke om støtte i forkant av utgivelsen.
Oversettelse skal normalt skje direkte fra norsk. Alle søknader må følges av kontrakt med rettighetshaver og oversetter, samt oversetters CV hvor det skal fremgå at han/hun behersker norsk. Dette kan fravikes ved særskilte grunner, for eksempel mangel på kvalifiserte oversettere fra norsk. Ved oversettelse via andre språk enn norsk, ber NORLA om dokumentasjon på at rettighetene til den nye oversettelsen er klarert med primæroversetter.
Alle søknader om oversettelsesstøtte (og evt. produksjonsstøtte) avgjøres av NORLAs to faglige råd; ett råd for skjønnlitteratur og ett råd for faglitteratur.

NORLAs faglige råd kan bevilge støtte for inntil fire søknader pr forlag pr år, og forlag kan søke om støtte for makismalt to titler pr søknadsrunde.
Les mer om NORLAs faglige råd.
Klikk her for å se NORLAs kriterier for oversettelse av skjønnlitteratur og/eller faglitteratur (sist revidert i september 2013).

Søknadene behandles vanligvis i løpet av en måned.
Opplysninger om bevilget støtte fra NORLA skal gjengis på bokens kolofonside. Anbefalt formulering (på det aktuelle språket) er:
“Denne oversettelsen er utgitt med støtte fra NORLA, Norwegian Literature Abroad.”
I tillegg skal NORLAs logo gjengis (kan lastes ned her).

Det søkes på eget søknadsskjema (under), fulgt av angitte vedlegg.

Søknadsfrister:
Faglitterære titler: 1.2., 1.6. og 1.10.
Skjønnlitterære titler: 1.4., 1.8. og 15.11.